ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

LISO na start! (12876)

2011-07-04

Drukuj

Wkrótce 101 lokalnych współpracowników projektu Dobry Klimat dla Powiatów rozpocznie działania w powiatach. Będą badać, jak powiaty radzą sobie z ochroną powietrza i adaptacją do zmian klimatu.

Właśnie zakończyły się szkolenia Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego, którzy wspierać będą projekt DOKLIP w powiatach. Lokalni współpracownicy projektu Dobry Klimat dla Powiatów to osoby, które wyróżniają się w swoim środowisku zaangażowaniem w sprawy związane z ochroną środowiska.

Do współpracy wybraliśmy osoby, które chcą promować odpowiedzialne podejście do ochrony klimatu w lokalnej społeczności. Tworząc projekt i powołując LISO przyświecała nam idea pobudzania zaangażowania lokalnych obywateli w sprawy adaptacji do zmian klimatu. W przyszłości planujemy również lokalne debaty – mówi Wojciech Szymalski koordynator projektu.

LISO swoje działania rozpoczną od badań ankietowych przedstawicieli lokalnego biznesu, władz i działaczy społecznych. Wyniki tych badań będą podstawą do poznania rzeczywistego stanu lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu i jednocześnie określenia poziomu wiedzy ekologicznej badanych, m.in. urzędników i lokalnych liderów opinii publicznej, osób zaangażowanych w lokalne działania społeczne oraz lokalnych przedsiębiorców. Lokalni współpracownicy projektu LISO będą również monitorować lokalną prasę pod kątem ilości zawartych informacji o stanie lokalnego środowiska. W przyszłości do ich zadań należeć będzie współpraca przy organizowaniu lokalnych debat na temat adaptacji do zmian klimatu w danym powiecie.

Listę osób współpracujących z Instytutem na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów można znaleźć w załączonej tabeli.

Lista LISO


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej