ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Kornwalia - angielski "powiat" z odsieczą dla klimatu (10536)

2011-02-17

Drukuj
Kornwalia to najbardziej na południowy-wschód wysunięty powiat* Wielkiej Brytanii smagany zachodnimi wiatrami znad Atlantyku i poważnie zagrożony ich coraz większą siłą napędzaną zmianami klimatu. Jest to także jeden z najbiedniejszych obszarów Wielkiej Brytanii. Mimo to zawiązano tam partnerstwo na rzecz zrównoważonej energii (Cornwall Sustainable Energy Partnership, CSEP), dzięki któremu Kornwalia to ogólnoeuropejski przykład, że można żyć praktycznie bez węgla. Aktywnym polskim samorządowcom i liderom, którzy zaangażują się w realizację celów projektu „Dobry Klimat dla Powiatów” Instytut na rzecz Ekorozwoju umożliwi wizytę studyjną w Kornwalii.
Kornwalijskie PKB na mieszkańca wynosi zaledwie 71% średniej brytyjskiej, a płace są o 23% niższe niż przeciętnie. Większość, bo aż 63% domów nie ma dostępu do sieci gazowej. Można by wskazać jeszcze kilka wskaźników biedy tego regionu, gdyby nie fakt, że w przeciągu ostatnich 10 lat wiele zmieniło się na lepsze dzięki działaniom na rzecz ochrony klimatu. Ponad 5000 domów w najbardziej biednych częściach Kornwalii zostało dodatkowo ocieplonych. W 880 domach poprawiono bezpieczeństwo sieci gazowej lub elektrycznej. Ponad 13000 domów przeszło pełną termomodernizację. W wielu miejscach wymieniono także piece węglowe na pompy ciepła oraz sprzężone z nimi ogniwa fotowoltaiczne do produkcji prądu. A 7500 domów (reprezentujących 3% zapotrzebowania na prąd w regionie) będzie zaopatrywanych z pierwszej działającej elektrowni wykorzystującej energię falmorskich. Skąd ta zmiana?

W roku 2001 władze Kornwalii przeprowadziły szeroko zakrojony proces konsultacji pomysłu utworzenia partnerstwa na rzecz zrównoważonej energii. W efekcie ponad 50 różnego rodzaju organizacji, w tym władze wszystkich dystryktów regionu, podpisało się pod dokumentem tworzącym takie partnerstwo. Nowa organizacja sprawnie przygotowała strategię rozwoju zrównoważonej energetyki ‘Action Today for a Sustainable Tomorrow’ zawierającą 32 działania i ambitne cele sięgające poza rok 2010, m.in. w zakresie:  integracji polityki energetycznej do lokalnych strategii rozwoju, lokalnej produkcji energii, rozwoju rynku biomasy, promocji pojazdów napędzanych ze źródeł odnawialnej energii. Dzięki tym wspólnym celom do końca 2007 roku Kornwalia zaabsorbowała ponad 6 mln funtów unijnych dotacji, ustanawiając rekord wśród hrabstw Wielkiej Brytanii. Partnerstwo rozszerzyło się także na ponad 80 organizacji, w dużej mierze takich, które pierwotnie nie były związane z rynkiem energii czy ochroną środowiska. Wszyscy postawili na zrównoważoną energię.

O sukcesie Kornwalii świadczą w liczne nagrody m.in. od rządu Wielkiej Brytanii - Government’s Beacon Council Status w 2005 roku. Przykład Kornwalii odbił się szerokim echem m.in. na forum grupy G8 czy na posiedzeniach Komisji Europejskiej.  W samych superlatywach o pracy CSEP wypowiadali się Książę Walii czy Margit Waldstroem - unijny Komisarz ds. środowiska. Andris Piebalgs, Komisarz Unii ds. energii w 2007 roku odwiedził Kornwalię, aby przekonać się o jej dokonaniach na własne oczy.

Możliwość odwiedzenia Kornwalii będą mieli także uczestnicy projektu „Dobry Klimat dla Powiatów” prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus – organizację matkę kornwalijskiego porozumienia na rzecz zrównoważonej energii. Wyjazd studyjny będzie nagrodą dla najaktywniejszych działaczy pozarządowych i samorządowych działających w powiatach uczestniczących w projekcie. Samorządy powiatowe i lokalni liderzy mogą się zgłaszać do Instytutu na rzecz Ekorozwoju po informacje w tej sprawie:
doklip@ine-isd.org.pl. Więcej informacji także na: www.chronmyklimat.pl/doklip oraz w najbliższym biuletynie projektu.

 
*Polskie powiaty pod względem miejsca w systemie samorządowym mogą być utożsamiane z dawnymi angielskimi ‘county’ (obecnie ‘unitary authorities’), choć jednostki angielskie są statystycznie większe i mają większą liczbę mieszkańców.
 
W celu napisania informacji wykorzystano:
-         Harrison Joanna, I&DEA case study, 08/2005
-         Reilly Jasmine, The Cornwall Sustainable Energy Partnership, Local Economy, vol. 22, no. 1, s. 85-91, Luty 2007

Autor: Wojciech Szymalski

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej