ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

W Kętrzynie odbyła się regionalna konferencja klimatyczna (16400)

2013-11-06

Drukuj

5 listopada 2013 odbyła się szósta regionalna konferencja klimatyczna projektu „Dobry klimat dla powiatów". Wraz z konwentem powiatów województwa warmińsko-mazurskiego obradowano w Kętrzynie. Pogoda nie nastrajała optymistycznie, ale dyskusje były bardzo ciekawe.

Stawiają na mikroenergetykę

Konferencja rozpoczęła się prezentacją wyników debat klimatycznych, które odbyły się aż w 9 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Przegląd wyników uświadomił słuchaczom, że istnieje duże poparcie dla działań proekologicznych w województwie i nawet odnawialne źródła energii powinny być lepiej weryfikowane pod względem możliwości ich instalacji w tak pięknym terenie jak Kraina 1000 Jezior Mazurskich. Energetyka odnawialna na Warmii i Mazurach ma szansę w małej skali, w postaci mikroenergetyki.

Następnie przedstawione zostały wyniki obliczeń śladu węglowego dla pierwszych 5 powiatów w Polsce, przeprowadzone przez Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz oferta Banku Ochrony Środowiska w zakresie finansowania inwestycji z zakresu ochrony klimatu.

Prezentacje nie wzbudziły takiego zainteresowania słuchaczy, jak sesja panelowa. Jako główni dyskutanci wystąpili:
- Tadeusz Mordasiewicz, przewodniczący konwentu powiatów województwa kętrzyńskiego, starosta kętrzyński
- Wojciech Kwiatkowski, powiatowy specjalista ds. ochrony klimatu powiatu ełckiego.
- Wojciech Szymalski, koordynator projektu Dobry klimat dla powiatów.
Odpowiadając na pytania zadawane przez moderatora konferencji, Tadeusza Narkuna ze Związku Powiatów Polskich, dyskutanci wysunęli kilka ciekawych propozycji działań dla sieci „Dobry klimat dla powiatów".

Dać powiatom szansę


- Powinno się doprowadzić do spotkania pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin i Związkiem Województw, w celu wypracowania lepszego podziału kompetencji pomiędzy samorządami w zakresie ochrony środowiska – zaproponował Starosta Kętrzyński. Z sali padła także propozycja zorganizowania wymiany dobrych praktyk pomiędzy powiatami, bo jak można zauważyć już w każdym powiecie jest się czym pochwalić w zakresie efektywności energetycznej czy odnawialnych źródeł energii. W kwestii organizacji pracy starostw powiatowych wypowiadali się m.in. starostowie powiatów giżyckiego i działdowskiego. Starosta ostródzki postulował zwiększenie puli środków pozyskiwanych z opłat ekologicznych w rękach samorządów, zamiast przekazywania ich do NFOŚiGW. Wątek kompetencji powiatów wywołał dość ciekawą dyskusję.

Przemawiajmy poprzez kieszeń

- Wielu ludzi mówi o ochronie klimatu. Słysząc te słowa, mam na myśli coś innego, niż do mnie mówią. Oszczędności. Do ludzi trzeba przemawiać poprzez kieszeń. – mówił specjalista ds. ochrony klimatu powiatu ełckiego. Dzięki tej wypowiedzi trochę miejsca w dyskusji poświęcono zagadnieniu świadomości ekologicznej. Większość dyskutantów zgodziła się, że potrzeba lepszego kształcenia ekologicznego. Starosta Giżycki pochwalił się założeniem na swoim terenie technikum odnawialnych źródeł energii. Okazało się, że w innych powiatach też powstają kierunki kształcenia w tym zakresie, aby do nowych instalacji na terenie województwa nie musieli przyjeżdżać inżynierowie z Warszawy.

W ostatniej sesji uczestnicy konferencji dowiedzieli się o tym, ile środków unijnych będzie dostępnych po 2014 roku na ochronę klimatu oraz jakie jest przepis na sukces w ich wykorzystaniu. Romuald Baraszkiewicz z WFOŚiGW przedstawił natomiast najciekawsze programy i warunki uzyskania dofinansowania z tego źródła w województwie. Olsztyński WFOŚiGW posługuje się ciekawym mechanizmem umarzania pożyczek, gdyż umorzoną kwotę należy przeznaczyć na inne przedsięwzięcie ekologiczne.
Po konferencji realizatorzy projektu „Dobry klimat dla powiatów" wyjechali z kolejnymi pomysłami na działanie sieci powiatów projektu DOKLIP.

Kolejne konferencje

Już niedługo kolejne konferencje:
- Świętokrzyskie, Rytwiany koło Staszowa, 28 listopada 2013, g. 10:00
- Podkarpackie, Lubaczów (dokładnie miejsce do ustalenia), 29 listopada 2013, g. 10:00
- Kujawsko-Pomorskie, Zamek w Gniewie, 5 grudnia 2013, g. 10:00
- Pomorskie, Zamek w Gniewie, 6 grudnia 2013, g. 10:00
- Podlaskie, Augustów (dokładnie miejsce do ustalenia), 12 grudnia 2013, g. 10:00
- Małopolskie, miejsce do ustalenia, 10 stycznia 2013, g. 10:00

Notował Wojciech Szymalski

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej