ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Dolnośląskie powiaty o klimacie (16209)

2013-09-18

Drukuj

10 września 2013 roku w Łagowie koło Zgorzelca odbyła się pierwsza regionalna konferencja klimatyczna projektu LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, połączona z konwentem powiatów województwa dolnośląskiego, który odbył się dzień później. Na konferencji przedstawiciele starostw powiatowych dowiedzieli się m.in.: że w latach 2014-2020 zaplanowano w Polsce 12,5 mld euro środków unijnych na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i kogeneracji.

 

Konferencję organizował Związek Powiatów Polskich we współpracy z konwentem powiatów województwa dolnośląskiego.

Ślad węglowy ważnym wskaźnikiem w przyszłej perspektywie

 

W pierwszej części konferencji przedstawiciele Instytutu na rzecz Ekorozwoju przedstawili wyniki debat klimatycznych projektu oraz pierwszych obliczeń śladu węglowego przeprowadzonych dla 5 polskich powiatów. Ślad węglowy to wskaźnik, który przede wszystkim pozwala zbadać strukturę emisji, dzięki temu wiemy w jakiej dziedzinie działalności w powiecie emisje gazów cieplarnianych są największe i zazwyczaj właśnie tam najskuteczniej je obniżać – mówiła Ewa Świerkula z InE. Bardzo ciekawa była także prezentacja Wojciecha Szymalskiego z InE o międzynarodowych sieciach, porozumieniach i inicjatywach na rzecz ochrony klimatu.

Węgiel i odnawialne źródla energii mogą współpracować

 

Pomiędzy sesjami prezentacji odbył się panel dyskusyjny z udziałem Starosty Zgorzeleckiego Artura Bilińskiego, pełnomocnika ds. odnawialnych źródeł energii Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Piotra Krapińskiego i koordynatora projektu LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów” Wojciecha Szymalskiego. Podczas panelu wywiązała się ciekawa dyskusja, w której starosta stwierdził, że promowanie odnawialnych źródeł energii jest motywowane głównie ideologią ekologiczną i grozi likwidowaniem miejsc pracy w takich miejscach jak kopalnia i elektrownia Turów na terenie jego powiatu. W odpowiedzi Wojciech Szymalski zapewnił - funkcjonowanie kopalni i elektrowni nie jest zagrożone jeszcze przynajmniej przez 20-30 lat, bo budowa potencjału odnawialnych źródeł energii w Polsce musi potrwać, a energia z węgla w tym czasie nadal będzie nam potrzebna. Promowanie odnawialnych źródeł energii nie kłóci się z dalszym wykorzystaniem węgla w energetyce. Głosem rozsądku służył Piotr Karpiński, który zauważył, że głównym rodzajem inwestycji, jakie są obecnie na Dolnym Śląsku pożądane, są kompleksowe rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej oparte na głębokiej termomodernizacji, która jest podstawą do montażu dodatkowych instalacji typu OZE.

Lagow panel

Fot. Podczas panelu dyskusyjnego w Łagowie od lewej: Artur Biliński, Piotr Karpiński, Wojciech Szymalski, Aurelisz Mikłaszewski (moderator panelu), aut. Krystyna Haladyn

Potrzebne są niskoemisyjne strategie rozwoju

W drugiej sesji bardzo ciekawe wystąpienie miał prezes Dolnośląskiego WFOŚiGW Marek Mielczarek, który omówił szeroko różne rodzaje dofinansowania inwestycji w ochronę klimatu ze źródeł krajowych. Bardzo istotną informacją z jego prezentacji była wiadomość o otwarciu 2 września 2013 roku przez NFOŚiGW programu dofinansowania do przygotowania strategii niskoemisyjnego rozwoju gmin lub powiatów. W programie trwa ciągły nabór wniosków aż do wyczerpania środków lub do 31 października 2013 roku. Sporządzenie tego typu strategii, obliczenie śladu węglowego i bieżące monitorowanie emisji gazów cieplarnianych oraz współpraca z innymi samorządami to kluczowe kwestie w nowej perspektywie finansowej według prezentacji przygotowanej przez dr Piotra Żubera nt. finansowania ochrony klimatu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Bankowe instrumenty finansowania ochrony klimatu i odnawialnych źródeł energii omówił także przedstawiciel Banku Ochrony Środowiska Pan Paweł Chodak.

 

Czy wykorzystamy swoją niskoemisyjną szansę?

Po konferencji refleksji wymagają wynikające z niej wnioski, iż mimo bardzo dużego planowanego dofinansowania do odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i kogeneracji ze środków unijnych po roku 2014, Polski rząd właśnie teraz zaczął otwarcie deklarować negatywne nastawienie do tego typu inwestycji i znacznie limitować planowane dla nich wsparcie krajowe. Szczególnie ważne i potrzebne dla wykorzystania środków unijnych jest uchwalenie dobrego prawa promującego odnawialne źródła energii i stymulującego efektywność energetyczną oraz przywrócenie mechanizmów promujących kogenerację. Inaczej 12,5 mld euro przejdzie nam koło nosa.

Kolejna regionalna konferencja klimatyczna odbędzie się w Mierzęcinie koło Dobiegniewa 26 września 2013 roku. 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej