ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

W powiatach trwają debaty klimatyczne (15238)

2013-01-08

Drukuj

Już 58 powiatów w całej Polsce debatowało o klimacie, kolejne 32 debaty odbędą się w styczniu i lutym 2013r. Mieszkańcy i samorządowcy rozmawiają o kierunkach rozwoju swoich powiatów. Punkt ciężkości kładą na rozwój lokalnej energetyki.

Zmiany klimatyczne to zjawisko globalne, a więc dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, gdzie mieszkamy – mówi dr Wojciech Szymalski koordynator projektu „Dobry klimat dla powiatów", w ramach którego organizowane są debaty. To pierwsza od dłuższego czasu tak duża społeczna inicjatywa w Polsce. Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich zapraszają do wspólnej dyskusji samorządowców, lokalnych działaczy organizacji pozarządowych, przedstawicieli miejscowych przedsiębiorstw, a także mieszkańców.
Organizacja debat poprzedzona była badaniem socjologicznym diagnozującym stan wiedzy urzędników, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw, lokalnych liderów opinii na temat zmian klimatycznych i ich skutków. Jak wynika z badań, istnieje minimalna wiedza o zmianach klimatu. Według badanych zmiany klimatu wyrażają się w głównie lokalnych anomaliach pogodowych, a globalne zagrożenie w większym stopniu dotyczy polityki międzynarodowej. Mało kto troszczy się o los całego świata, ekosystemu i przyszłe generacje. Tylko 1/5 badanych jest przekonanych, że z perspektywy powiatu przeciwstawianie się zmianom klimatu ma sens a wpływ na przystosowanie się do nich mają przede wszystkim obywatele i lokalna władza. Zobacz pełne wyniki badań.
Program debat został tak skonstruowany, aby z jednej strony rozszerzyć wiedzę na temat zmian klimatu w kontekście całej Ziemi, a z drugiej strony zwrócić uwagę na wykorzystanie zmian klimatu do rozwoju lokalnej gospodarki.
- Staramy się uświadamiać, że to od naszych decyzji zarówno w odniesieniu do klimatu, jak i do rozwoju lokalnej gospodarki będzie zależał byt naszych wnuków i kolejnych pokoleń. Każdy powiat ma swoją specyfikę i swoje problemy. Na debatach staramy się pobudzić do myślenia przyszłościowego, nie ograniczonego perspektywą 2-4 lat – wyjaśnia dr Wojciech Szymalski.
Podczas debat mieszkańcy powiatów dowiadują się o skutkach zmian klimatu, a także o konieczności przeciwdziałania nim. Podnoszona jest również kwestia surowców naturalnych, ich ograniczoności, wzrostu cen energii elektrycznej i wpływu emisji gazów cieplarnianych na klimat.
- Dyskusje na debatach przeważnie zmierzają w kierunku lokalnego rynku pracy i energetyki. Podczas debat widoczne jest oczekiwanie na nową ustawę o odnawialnych źródłach energii, która dałaby dostęp do rynku energii także samorządom i obywatelom, a nie tylko dużym przedsiębiorstwom energetycznym. Ustawa ta daje nadzieję, że każdy może stać się zarazem producentem i odbiorcą energii oraz że inwestycja w odnawialne źródło energii z pewnością się zwróci nie tylko w sensie ekonomicznym, ale również środowiskowym – mówi dr Szymalski.
Celem debat, jaki sobie założyli organizatorzy, jest wypracowanie społecznej strategii rozwoju powiatu, biorącej pod uwagę zmiany klimatyczne i związane z nimi nowe uwarunkowania, w jakich może znaleźć się powiat. Spisane wnioski z dyskusji przekazywane są władzom powiatów, aby można było je wziąć pod uwagę podczas podejmowania ważnych dla lokalnej społeczności decyzji.
Przed nami jeszcze 32 debaty. Mamy nadzieję, że zachęcą one władze lokalne, przedsiębiorców i mieszkańców do myślenia o klimacie i gospodarce łącznie. Bo przecież to nasze działania, wpływają na klimat – dodaje dr Wojciech Szymalski.
Po zakończeniu debat Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich planują w 2013 zorganizowanie 16 regionalnych konferencji klimatycznych. Podczas nich najaktywniejsze powiaty zawiążą Sieć Powiatów na rzecz Klimatu. W jej ramach powiaty będą mogły wymieniać się informacjami na temat adaptacji do zmian klimatu, sposobami ochrony klimatu wprowadzonymi na swoich terytoriach oraz dobrymi praktykami. Sieć będzie także formułować wspólne projekty na rzecz ochrony klimatu zwiększające szansę na pozyskanie funduszy unijnych w następnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na 2014-2020.

Monika Jaromin

---

Zgłoś się na najbliższe debaty

Wyniki debat


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej