ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Ciepłe przyjęcie dobrego klimatu w Bochni (16699)

2014-01-13

Drukuj

Dziesiąta konferencja regionalna projektu „Dobry klimat dla powiatów" odbyła się w Bochni. Mimo, iż był to 10 stycznia 2014 roku na pogórzu za oknem, ani w dolinach, ani na stokach pobliskich gór nie widać było ani płatka śniegu. W regionalnym radiu już podliczano straty związane ze zmniejszonym ruchem turystycznym podczas niedawnych ferii świątecznych. Pogoda dawała dobre tło do debaty na temat zmian klimatu.

Konferencja „Dobry klimat dla powiatów" rozpoczęła się dość nietypowo, bo od krótkiej prezentacji starosty powiatu chrzanowskiego. Pokazał on, jak od 1998 roku zmalały środki przekazywane przez urzędy wojewódzkie na wykonywanie zadań zleconych powiatom przez administracje rządową, mimo iż zadań tych przybyło, a nie ubyło. A pewna część tych zadań związana jest bezpośrednio z ochroną środowiska, m.in. gospodarka leśną i wodną. W powiecie chrzanowskim środki przeznaczone na ochronę środowiska jao zadanie zlecone przez rząd zmalały w 2014 roku do zera.

Pokazany trend nie wprowadził w szeregi słuchaczy optymizmu na dalszą część konferencji, którą poprowadził Tadeusz Narkun. Na początku z właściwym sobie humorem wprowadził on uczestników we wnioski z debat klimatycznych projektu „Dobry klimat dla powiatów". Następnie dr Wojciech Szymalski omówił wyniki obliczeń śladu węglowego dla wybranych powiatów z projektu.

Po przerwie dużo ożywienia w prowadzone dyskusje wprowadził starosta suski Tadeusz Gancarz. Przedstawił on najważniejsze osiągnięcia powiatu suskiego w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności powietrza i klimatu. Starostwo powiatowe w Suchej Beskidzkiej przejęło inicjatywę w działaniach na rzecz środowiska przygotowując i realizując w latach 2009-2013 duży projekt montażu prawie 3000 kolektorów słonecznych dla swoich mieszkańców, termomodernizując jednocześnie 10 budynków publicznych w zarządzie starostwa oraz przygotowując wspólny wniosek dla 8 gmin do NFOŚiGW na przygotowanie w 2014 roku Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w powiecie.

k4

Być może zadania z tego zakresu nie są przypisane wyraźnie do kompetencji powiatów, ale nasze starostwo znalazło w nich dobrą niszę dla pokazania swojej wartości i aktywności. Aktywność starostwa w tym zakresie stała się w pewnym sensie wygodna dla gmin z naszego terenu – mówił starosta. Na program montażu kolektorów słonecznych dzięki dobremu montażowi finansowemu nie wydaliśmy także ani złotówki z budżetu starostwa, a dzięki niemu i pozostałym działaniom będziemy generować rocznie przynajmniej 400 tys. złotych oszczędności na ogrzewaniu własnych budynków. Zdobywając tak duże środki mamy obecnie także dobrą reputację u grantodawców, której nie chcemy utracić w przyszłości. – kontynuował Tadeusz Gancarz (na zdjęciu, fot. W.Szymalski) za co dostał na koniec prezentacji zasłużone brawa.

Po zakończeniu prezentacji powiatu suskiego ds. Wojciech Szymalski przypomniał krótko politykę miasta Częstochowa w zakresie modernizacji budynków publicznych we władaniu miasta. Częstochowski magistrat przeprowadził zbiorowy audyt obiektów w swoim władaniu, dzięki któremu mógł wyznaczyć długoterminowy harmonogram realizacji inwestycji oszczędnościowych, zaczynając od budynków dających największe możliwości. Tym samym w przeciągu ostatnich 10 lat oszczędności z tytułu opłat za ogrzewanie idą w miliony złotych. Zarówno Częstochowa, jak i powiat Sucha Beskidzka zasługują na to, aby chwalić ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Temu celowi może służyć przynależność samorządów do międzynarodowych sieci i stowarzyszeń samorządów lokalnych. – zachęcał dr Szymalski w kolejnej swojej prezentacji, w której wyjaśnił m.in. nieporozumienie dotyczące Porozumienia Burmistrzów. Nie tylko gminy mogą należeć do Porozumienia Burmistrzów, ale także powiaty i województwa, ponieważ jest to organizacja zrzeszająca wszelkiego rodzaju samorządy lokalne i regionalne.

Następnie Pani Katarzyna Jasińska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawiła aktualne zapisy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W stosunku do okresu 2007-2013 środki przeznaczone na ochronę środowiska i klimatu wzrosły w RPO z ok. 100 mln euro do 422 mln euro. Najważniejsze osie priorytetowe zawierające środki na te cele to: regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku; ochrona środowiska naturalnego oraz dziedzictwo regionalne. Województwo małopolskie jest drugim w kraju, po śląskim, w wielkości środków unijnych, które będą rozdysponowane za pomocą RPO – zakończyła Pani Katarzyna.

Jednym z najważniejszych programów WFOŚiGW w Krakowie jest dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego". Z tego programu korzysta w dużym zakresie miasto Kraków, które niedawno uchwaliło zakaz palenia w domach mieszkalnych paliwami stałymi na terenie miasta od 2015 roku. Samo miasto wprowadziło także duży program pomocy dla swoich mieszkańców, w tym dla tych uboższych może dofinansowywać nawet miesięczne koszty zakupu paliwa do nowych instalacji grzewczych. – chwalił Jan Musiał, zastępca zarządu WFOŚiGW w Krakowie w kolejnym wystąpieniu.

Konferencję zakończyła prezentacja głównego ekologa Oddziału BOŚ Banku w Krakowie. BOŚ Bank posiada w swojej ofercie unikatowy produkt, linię kredytową CEB-EIB dla samorządów na inwestycje ekologiczne, w tym źródeł energii odnawialnej i inwestycje poprawiające efektywność wykorzystania i oszczędność energii w obiektach publicznych. Jednostka samorządu zaciągając kredyt w tej ofercie nie musi przeprowadzać przetargu. Wspólnie z WFOŚiGW BOŚ Bank będzie także w tym roku kredytował preferencyjnie montaż rekuperatorów ciepła. Przedstawiciel banku zaskoczył także słuchaczy następującą informacją - Środki na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla osób fizycznych w programie prowadzonym przez NFOŚiGW już się kończą, mimo iż program był planowany na 3 lata, a minęły niecałe 2 lata od jego uruchomienia.

Konferencja w Bochni pokazała przede wszystkim dużą popularność kolektorów słonecznych w Polsce. Ten fakt pokazuje, jak duża jest chęć Polaków do posiadania własnego źródła energii i jak duży jest niewykorzystany potencjał w tym zakresie. Projekt „Dobry klimat dla powiatów" nadal zachęca samorządy, do wykorzystania tego potencjału w rozwoju gospodarki lokalnej. Kolejna konferencja już 31 stycznia 2014 w Strzelcach Opolskich.

Notował: Wojciech Szymalski


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej